• Koçoğlu Tavukçuluk & Kümes Ekipmanları San.Tic.Ltd.Şti

Genç Çiftçi Projesi 2017 Şartları ve Başvurusu

KOCOGLU004-300x174 Genç Çiftçi Projesi 2017 Şartları ve Başvurusu    KOCOGLU005-300x170 Genç Çiftçi Projesi 2017 Şartları ve Başvurusu    mardin-atask-tavugu-300x169 Genç Çiftçi Projesi 2017 Şartları ve Başvurusu  hakan-6-300x169 Genç Çiftçi Projesi 2017 Şartları ve Başvurusu

Genç Çiftçilere 2017 yılında verilecek olan 30 bin lira hibe desteğine ilişkin tebliğ Resmi Gazetenin 31 MART 2017 tarih ve 30024 sayısında yayımlandı. Buna göre 2017 yılında Genç çiftçilerimize proje karşılığında 30 bin lira hibe desteği verilecek. Projede dikkat çeken bir detay ise, köye dönüş yapacak gençlerimizin 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvandan daha fazla hayvanları bulunması durumunda hibe desteğinden yararlanamıyorlar.

30 BİN LİRA HİBE VERİLECEK SEKTÖRLER

Hayvancılık Sektöründe; 

 • Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, (50’den fazla hayvanı olan yararlanamaz)
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, (15’den çok hayvanı olan faydalanamaz)
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

Bitkisel Üretimde;

 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Kültür mantarı üretimi,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
 • Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Coğrafi işareti olan gıdaların üretimine verilecektir.

genç-çiftçi-2017-şartlar Genç Çiftçi Projesi 2017 Şartları ve Başvurusu

Genç Çiftçi 2017 Hibe Projesi Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 • 31 MART 2017 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
 • Okur-yazar olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
 • Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için 31 MART 2017 tarihi itibariyle 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçük baştan fazla hayvan sahibi olmamak,
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
 • 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak gerekmektedir.

GENÇ ÇİFTÇİ 2016 KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ KÜMESLER VE REFERANSLARIMIZ

Genç Çiftçi 2017 Hibe Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Başvurular daha önce de olduğu gibi https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yeni kayıt işlemi ile başlayacak. Ön başvurusunu tamamlayan İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurularını gerçekleştirecekler.

Tarım Müdürlüklerine Başvuruda Gerekli Evraklar ve Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,
 3. Başvuru dilekçesi,
 4. Proje tanıtım formu,
 5. Tahaaütname
 6. Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

30 Bin lira Hibe Sözleşme Aşamasında Gerekli Evraklar

 • Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,
 • Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Genç Çiftçi Hibe Projesi İçin Tıklayın!

Başvuru Tarihi Ne Zaman Başlayacak?

31 MART 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğnamede başvuru süresinin 20 gün olduğu ve tebliğin yayımlanmasından 5 iş günü geçtikten sonra başlayacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda başvuru tarihlerinin 10 NİSAN 2017 ve 30 NİSAN 2017 tarihleri arasında olacağı değerlendirilmektedir.

Başvurular için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeni bir uygulama rehberi yayımlanması bekleniyor.

Hayvan hibesi alacak genç çiftçilerimizin hayvanları yine TİGEM tarafından teslim edilecek.

15 inek ve 50 koyundan fazla hayvanı olana hibe verilmemesi, bu işe yeni başlayan genç çiftçilerimizin yararlanmasının sağlanması ve ailesini geçindirebilecek kadar hayvan sayısına sahip olanlara destek verilmesi yerine başlangıç aşamasında olan gençlerimizin desteklendiği görülmektedir.  Genç Çiftçi 2017 Hibe Başvurusu adresinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Genç Çiftçi 2017 kapsamında, KOÇOĞLU TAVUKÇULUK & KÜMES EKİPMANLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ olarak Kümes kurulum, kümes ekipman ve tavuk konusunda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Daha detaylı bilgi almak için 0554 950 94 30 – 0542 435 48 35 – 0542 235 48 35 nolu telefonlardan bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz.